Købsvilkår

Betalingsbetingelser!

Kommuner - Faktura sendes via EAN.  

Virksomheder - Faktura sendes via email. Netto 14 dage, hvis ikke andet er aftalt.  

Private - DK, Visa, Faktura og Mobilepay. 

Priser!

Alle vores priser er i DKK inkl. moms for private og eksl. for virksomheder

Godkendelser - Alle vores produkter CE godkendte

Forsendelse!

Omkostninger i forbindelse med levering af et produkt, betales af kunden medmindre andet er aftalt.

Alle vores vare sendes med et fragtselskab, og de har ansvaret for at varen sendes intakt og til tiden.

TRIBBO forbeholder os retten til selv at vælge hvilke selskab og form for fragt der skal benyttes.

Fejl og mangler!

Ved fejl eller mangler på det fremsendte produkt, eller ydelse, forpligter B-Bikes os til at afhjælpe med problemet.

Køb af produkt eller ydelse!

Ved køb af produkter eller ydelser udført af B-Bikes, skal du som kunde være indforstået med vores betingelser for at handle med B-Bikes. Disse betingelser skal læses igennem på www.B-Bikes.dk - Har du som kunde spørgsmål, bedes du rette henvendelse til os hurtigst muligt.

Barnesæde, fastspændene børn, og ansvar!

Det er brugerens ansvar at sikrer at børnene i ladet er sikkert og forsvarligt fastspændt. Ligesom der er brugerens ansvar at sikrer barnesædet er monteret korrekt i beslaget, som er monteet i ladet. Kør ikke på ladcyklen hvis børnene ikke sidder sikkert og forsvarligt fastspændt.

Reklamation ved et produkt!

Køber er forpligtet til selv at foretage undersøgelse af produktet ved leveringen, ligesom køber er forpligtet til omgående at reklamerer over evt. fejl eller mangler, straks inden 2 dage. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Det samme er gældende, hvis køber på et senere tidspunkt undlader rettidigt at reklamere over konstaterede mangler. Reklamationer i anledning af fejl eller mangler skal fremsættes skriftligt, og straks ved konstatering. 

Denne reklamation skal indeholde en redegørelse for evt. fejl og eller mangler, som B-Bikes har gjort sig skyldig i. Ved reklamation over fejl eller mangler har B-Bikes ret til at efterse evt. fejl eller mangler, før B-Bikes tager stilling til, om manglerne fortsat giver B-Bikes pligt til at afhjælpe de reklamerede fejl eller mangler. Undlader køber af opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres han for enhver ret til godtgørelse.

Der gives 2 års. reklamationsret til private og 1 år B2B ( Erhvervsdrivende ) ihenhold til loven på alle produkter som er vedligeholdt efter vores forskrifter, se under vedligeholdelse. Hver også opmærksom på reglerne for hvordan et el cykel batteri skal vedligeholdes. Er reglerne for vedligeholdese af vores batteri ikke overholdt, så bortfalder din reklamationret. Se under vedligeholdelse af batteri på www.b-bikes.dk. 

Hvis du selv begynder at ændre/konstruere eller reparerer dele eller produktet, så bortfalder din reklamationsret på den pågældene del eller produkt.

Hvis der inden for de første 6 måneder opstår fejl eller mangler ved det købte produkt er der en formodning om, at manglen var til stede på leveringstidspunktet – deraf den såkaldte ”formodningsregel”. Udgangspunktet er her, at manglen skal afhjælpes på forhandlerens/vores regning. Formodningsreglen fraviges dog, hvis du som forbruger ikke har vedligeholdt og overholdt reglerner for ovenstående.

0-6 måneder: formodningsreglen gælder. 

6-24 måneder: forbrugeren skal bevise, at fejlen, der klages over, var til stede på leveringstidspunktet.

1 år reklamation mellem B2B ( Erhvervsdrivene )

Reklamation ved en ydelse!

knækker et bremsekabel, pludselig defekt bremse, eller snavs i en bremse, som medfører at en cykel trækker skævt, eller ikke kan bremse, så kan B-Bikes ikke stilles til ansvar for dette, da vi på ingen måde kan forudse dette. Ved service eller reparationer kan vi ikke se om der evt. skulle være et bremsekabel som er flosset indeni yderkablet, ligesom ved hydraulikbremserne fortages der ikke trykprøvning af systemet. En pludselig defekt hydraulikbremse kan vi ikke forudses. Dog vil vi på almindligvis kunne se en utæthed i slangerne. Springer et dæk, slange, kabel, kæde eller andet efter et service, så kan B-Bikes ikke stå til ansvar for dette, da vi ikke kan fordudse det vil ske.

Køber er forpligtet til selv at foretage undersøgelse af ydelsen der er blevet givet ved leveringen, ligesom køber er forpligtet til omgående at reklamerer over evt. fejl eller mangler. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler eller fejl, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Det samme er gældende, hvis køber på et senere tidspunkt undlader rettidigt at reklamere over konstaterede mangler eller fejl. Reklamationer i anledning af fejl eller mangler skal fremsættes skriftligt, og straks ved konstatering. Denne reklamation skal indeholde en redegørelse for evt. fejl og eller mangler, som B-Bikes har gjort sig skyldig i. Ved reklamation over fejl eller mangler har B-Bikes ret til at efterse evt. fejl eller mangler, før B-Bikes tager stilling til, om manglerne fortsat giver B-Bikes pligt til at afhjælpe de reklamerede fejl eller mangler. Undlader køber af opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres han for enhver ret til godtgørelse. 

Fortrydelsesret!

Fortryder I et evt. køb af et produkt, så bytter vi eller giver pengene tilbage indenfor 14 dage, såfremt varen returneres til os ubrugt og i original emballage. Er varen specialfremstillet, byttes den ikke. Du har 14 dage til at meddele os om at du fortryder dit køb, samt 14 dage til at sende det retur til os. 

OBS. Er ladcyklen købt hos en af vores forhandlere, er det forhandlerens regler der er gældende. Kontakt din forhandler.

Kørsel på vores ladcykler og ansvar! 

B-Bikes ApS står ikke til ansvar for hvordan kunden/brugeren kører på ladcyklen, hvad enten den er købt eller udlånt. Det er brugerens fulde ansvar at sikrer at ladcyklen bremser sikkert, og ordentlig inden brug. Det er brugerens ansvar at sikrer at børnene i ladet er sikkert og forsvarligt fastspændt. Ligesom der er brugerens ansvar at sikrer barnesædet er monteret korrekt i beslaget, som er monteet i ladet, hvis ladcyklen er monteret med sådan et. Kør ikke på ladcyklen hvis børnene ikke sidder sikkert og forsvarligt fastspændt, eller du føler dig usikker på at køre på ladcyklen.

Kunden/brugeren er forpligtet til selv at foretage undersøgelse af produktet der er blevet givet ved leveringen, ligesom kunden/brugeren er forpligtet til omgående at reklamerer over evt. fejl eller mangler. Kunden/brugeren kan ikke senere påberåbe sig mangler eller fejl, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. 

Ligesom det er kundens/brugerens fulde ansvar at være bekendt med færdselslovens regler for kørsel på ladcykel, samt reglerne for lys, reflekser, ringklokke mm. virker som det skal. 

Bemærk

Køb af ladcykel eller ydelse hos en af vores forhandlere, er det forhandlerens regler der er gældende. Kontakt venligst din forhandler og forhør dig om regler og betingelser her.

1.Generelt

I overensstemmelse med købelovens regler har du som forbruger 24 mdr. reklamationsret.

2.Reklamation

Hvis du opdager en fejl eller mangel på dit produkt, skal du snarest muligt og indenfor rimelig tid kontakte butikken. Reklamationen skal altid rettes til butikken, medmindre andet er aftalt ved købet. Er varen købt via B-Bikes skal du i første omgang kontakte B-Bikes hvor du vil blive informeret om, hvordan reklamationen skal håndteres.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil vi sørge for at reparere varen eller alternativt foretage en omlevering, hvis dette ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for os. Reparationer sker altid via autoriserede værksteder og fagfolk. Såfremt fejlen eller manglen er dækket af reklamationsretten, har reparationen ingen omkostninger for dig som kunde.

3.Hvor dækker reklamationsretten ikke

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en fejl eller mangel, hvis fejlen fx skyldes slitage, ukorrekt brug (fx i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (fx lynnedslag, tab, slag, væske eller fugt). I disse tilfælde skal du selv afholde omkostningerne i forbindelse med undersøgelse af produktet samt en eventuel reparation.

4.Undersøgelsesgebyr

I forbindelse med undersøgelse af dit produkt kan butikken opkræve et undersøgelsesgebyr på 199 kr. + moms såfremt fejlen ikke er omfattet af reklamationsretten (jf. ovenstående).

5.Selve indleveringen af reklamationen

Reklamationen skal håndeteres hvor du har købt din vare, og er her du skal henvende dig til. Hvis varen er købt via B-Bikes skal du kontakte B-Bikes med din reklamation.
Husk at medbringe kvittering. Uden kvittering kan vi ikke tage imod din reklamation.

Hvis din hendvelse drejer sig om en ladcyklen og du ønsker den afhentet og leveret igen med et fragtfirma til et af vores serviceværksteder, så skal du være opmærksom på du selv betaler fragten hvis der ikke er tale om en reklamation. Prisen for dette afhænger af hvor i landet du bor. 

6.Reparationsnota

Når du indleverer dit produkt til reparation, vil du få udleveret en reparationsnota, som du skal underskrive. Læs grundigt hvad der står, så du er bekendt med, hvad du skriver under på og spørg personalet, hvis du ikke forstår, hvad der menes med det. Vi gennemgår ladcyklen for fejl og mangler som du har indsendt / reklameret over til os. Efter gennemgang vil du blive kontaktet på mail med status.

- Er der tale om en reklamation på alle indrapporterede fejl eller mangler, så vil du blive krediteret fragten tur / retur samt undersøgelsesgebyret på 199 kr. og der vil ikke være nogen omkostninger for dig under hele forløbet.

- Er det ikke tale om en reklamation på nogen af de indrapporterede fejl eller mangler, så forbliver fragtomkostninger dine tur / retur samt undersøgelsesgebyret på 199 kr.

- Er det tale om dele af reklamationen, så vil vi særskilt kun udfører reparation af godkendte reklamation uden omkostning. Ønsker du vi skal udføre reparation på en ikke godkendt reklamation så vil du modtage en pris for dette, og du vil særskilt blive faktureret for dette, samt evt. betaling for dele af fragten.


Maksimal reparationstid er afhængigt af hvilken fejl eller mangel dit produkt har og hvilken eventuel reservedel der skal skaffes. Ud fra dette kan reparationstiden variere. Reparationstiden vil maksimalt udgøre 30 dage, fra den dag du har indleveret produktet til reparation.

Dog vil din sag i de fleste tilfælde blive løst hurtigere. Der tages forbehold ved helligdage. Undtaget de 30 dage er varer indsendt til reparation, men som ikke er dækket af reklamationsretten, fx hvor selvforskyldte skader erkendes. På disse sager gives der ingen maksimal reparationstid.

7.Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores håndtering eller afgørelse af en sag, kan du som forbruger altid henvende dig til forbrugerklagenævnet.

Reklamation eller ikke en reklamation

Du bedes være opmærksom på vores betingelser, vedligeholdelse, som er beskrevet på

https://b-bikes.dk/kundeservice/betingelser

https://b-bikes.dk/kundeservice/vedligeholdelse